Reklama ve voze

V každém našem vozidle máme informační manuál pro naše zákazníky, kde je vyhrazené místo i pro Vaši reklamu. 

Reklama může být minimálně 4x4 cm až do velikosti 20x23cm a lze použít textovou formu nebo obrazovou formu, či kombinace těch dvou variant.

Cena reklamy je 20kč za 1cm² na 1 měsíc.

Pro více informace, pište na e-mail objednavka@odvezemte.cz

(cena je konečná - nejsme plátci DPH)

Podmínky:
Reklama se vždy do informačního manuálu uveřejňuje prvním dnem měsíce. Pokud nedojde k prodloužení, reklamní blok je uveřejněn do konce kalendářního měsíce. Platba za reklamu musí být vždy připsána na náš bankovní účet k 20. dnu předchozího měsíce uveřejnění reklamy. V případě pozdějšího připsání bude reklama uveřejněna až následující měsíc.
Vyhrazujeme si právo zamítnout zveřejnění reklamy, pokud příspěvek:
  • diskriminuje občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry,
  • je v rozporu se zákony České republiky a dobrými mravy
     
informační manuál_01.png
informační manuál_02.png
Odvezem Tě